fbpx

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD jest platformą programową partii, powołaną na podstawie art. 51 Statutu SLD. Uczestnikiem Forum może zostać członek lub sympatyk SLD, który złożył pisemną deklarację przynależności do Forum.

Cele

Cele działania Forum Równych Szans i Praw Kobiet to:

 • praca na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia,
 • realizacja ekonomicznych praw kobiet,
 • przeciwdziałanie ubóstwu kobiet m.in. poprzez modernizację systemu świadczeń społecznych oraz ograniczanie bezrobocia,
 • uzyskanie szczególnego charakteru opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki zachorowań oraz promowanie programów badawczych służących ocenie stanu zdrowia kobiet w poszczególnych okresach życia,
 • równy udział i reprezentacja kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji w instytucjach życia publicznego,
 • zwalczanie stereotypów w pojmowaniu ról kobiet i mężczyzn w życiu społecznym,
 • działania na rzecz zapewnienia odpowiedniej reprezentacji kobiet w organach przedstawicielskich oraz we władzach publicznych na każdym szczeblu,
 • działania na rzecz realizacji standardów europejskich we wszystkich dziedzinach życia publicznego i społecznego, w tym dotyczących planowania rodziny.

Działania

Forum realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację szkoleń, grup dyskusyjnych, seminariów, konferencji i innych form kształtowania i wypracowywania poglądów oraz opinii,
 • prezentację poglądów i opinii
 • przygotowywanie analiz i projektów stanowisk dla władz SLD
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz realizacji wspólnych celów,
 • współdziałanie z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami
 • tworzenie lobbingu na rzecz prawnych gwarancji realizacji i stosowania celów Forum w życiu społecznym

Struktura

Forum ma swoją organizację krajową oraz struktury wojewódzkie i powiatowe. Przewodniczące wojewódzkie regularnie spotykają się na posiedzeniach Zarządu Krajowego. Przynajmniej raz na cztery lata organizowany jest Zjazd Kobiet Lewicy.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2019 Sojusz Lewicy Demokratycznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem